Pod pojmom rekonštrukcia bytu rozumieme účelovú prestavbu alebo prerábku bytu, ktorou sa nielen obnoví ale najmä zvýši kvalita bytu, jeho dizajn a funkčnosť, čím sa zvýši aj komfort bývania. Ide o komplexný proces, ktorý v sebe združuje množstvo profesií a remesiel. Celý proces rekonštrukcie sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich druhov prác, ktoré realizujú majstri z jednotlivých odvetví. A to býva často hlavným problémom pre vlastníka bytu, nakoľko práca s takým množstvom neznámych ľudí nie je jednoduchá, pretože práce musia byť vykonané chronologicky, kvalitne, odborne a najmä podľa predstáv vlastníka bytu.

Ak rekonštrukciu bytu nezabezpečuje jedna firma s overenými ľuďmi, človek častokrát zistí, že stratil veľkú časť života a nervov pri komunikácii s majstrami, pri dohliadaní na priebeh prác, pri riešení množstva problémov, atď.

Pri celom procese rekonštrukcie bytu je potreba kvalitných majstrov so skúsenosťami, ktorí sa zameriavaju na jednotlivé profesie – murár, obkladač, parketár, dverár, vodár, elektrikár, stolár, stierkar, maliar, sadrokartonista. Ideálne je taktiež mať niekoho aj na špinavú robotu a zároveň niekoho, kto bude dohliadať na práce, a kto sa vyzná v jednotlivých remeslách, aby nebolo ..ako sa hovorí.. viacej škody ako osohu.

Človek častokrát nakoniec zistí, že radšej mohol celý proces zveriť do rúk jednej firme, ktorá tieto všetky práce zabezpečí v omnoho kratšom čase, bez zbytočných komplikácii a škôd, a aj za porovnateľnú cenu. Naša firma HOME MAKERS okrem toho ponúka aj niečo navyše – cenné rady a nápady, pomoc s dizajnom, široký sortiment vecí a hlavne pokoj na duši.

Pozrite si naše realizácie.