Rezanie panelu v Bratislave

15.3.2023

Náročnosť rekonštrukcie tohto bytu v Bratislave bola v tom, že pôvodne 75m2 trojizbový byt bolo potrebné premeniť na štvorizbový, pričom bolo nevyhnutné posunúť dva dverné otvory o 1,5m ďalej, čo by nebol až taký problém, ak by sa nejednalo práve o dve 14cm široké nosné steny panelového bytového domu.

Ako prvé bol na byt prizvaný statik, ktorý vypracoval statický posudok, v ktorom schválil zmeny s tým, že stanovil, že po vyrezaní otvoru bude potrebné nový otvor spevniť železnými I-profilmi a zároveň starý otvor zamúrovať prostredníctvom betónových tvárnic, ktoré sme zaliali betónom. Potom, čo stavebný úrad na základe dodaných dokumentov schválil zmenu dispozície, práce mohli začať. Na rezanie panelu sme prizvali firmu, ktorá špeciálnym prístrojom vyrezala nový otvor, odstránila odpad a následne osadila železné I-profily na spevnenie statiky. A potom už to bola naša klasika…

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Kontaktujte nás