Zmena dispozície jadra na 3-izb. byte

25.5.2022

Pri tomto byte sme mali za úlohu otočiť jadro, ktoré bolo pôvodne orientované po šírke, no podľa pokynu klienta sme ho museli orientovať po dĺžke. Nevyhnutné bolo vymeniť okno v kuchyni, nakoľko medzi krídlami okna v kúpeľni a kuchyni sme museli mať priestor pre novovymurovanú priečku, ktorá končila práve na danom okne. Preto sme dali vyrobiť okno také, ktoré malo medzi krídlami okien 15 cm široký priestor pre ytongovú priečku.

Pred rekonštrukciou

Priebeh rekonštrukcie

Po rekonštrukcii

Kontaktujte nás